Thursday, 10 April 2014

Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


Η δημοσίευσή μου στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/Απόψεις.Με το ακόλουθο περίγραμμα, καταδεικνύεται η σημαίνουσα βαρύτητα της χθεσινοβραδινής, μαραθώνιας και συνάμα δυναμικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, στο Στρόβολο.*

Ο ρόλος του ενημερωμένου πολίτη, του ενεργού πολίτη, ως μιας αυτόνομης προσωπικότητας με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, είναι πολιτική-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μέσω της ενεργού πολιτότητας**, ενθαρρύνονται οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδέχονται τις πολλές ταυτότητες γιατί αυτό συμβάλλει στην ευκολότερη, μεταξύ τους, αλληλεπίδραση (Ross 2007). Συγκρίνοντας την ταυτότητα του πολίτη στα παλαιότερα κράτη με τα σημερινά, οι πολίτες είχαν μόνο την ταυτότητα του κράτους τους ενώ σήμερα υφίστανται πολλά στοιχεία που ορίζουν την πολιτότητα και καθορίζουν πολλές ταυτότητες (Ευθυμία X. 2010). Στην Κύπρο άλλωστε, σε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο διακυβέρνησης και συνύπαρξης, η έννοια της πολιτότητας καθίσταται κομβικής σημασίας για την αειφορία της επιδιωκόμενης λύσης του χρόνιου, σχεδόν τεσσαρακονταετούς διάρκειας, Κυπριακού Προβλήματος.

Επανερχόμενος στην εκδήλωση, ο κεντρικός ομιλητής, Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, τοποθετούμενος επί των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στην τρέχουσα προσπάθεια που στοχεύει σε μια δίκαιη και εφικτή Λύση του Προβλήματος, ως απαραίτητοι όροι βιωσιμότητάς της. Κάλεσε δε τα οργανωμένα σύνολα της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) σε δράση και ενεργό συμμετοχή στην πληροφόρηση επί των επιμέρους ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, αποσκοπώντας στην σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη λήψη μιας ορθολογιστικής και πραγματιστικής απόφασης σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού. Τόνισε περαιτέρω ότι η πεμπτουσία του Κοινού Ανακοινωθέντος έγκειται στη σύζευξη των δύο κύριων ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, ήτοι της συμφιλίωσης των αρχών της διζωνικότητας-δικοινοτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Με απώτερο σκοπό την επανένωση της Κύπρου και τη μετεξέλιξη της κοινωνίας μας στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων, επισήμανε τη νέα μεθοδολογία που ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις, της διασύνδεσης δηλαδή όλων των επιμέρους θεματικών του Κυπριακού, μέσω υιοθέτησης της αρχής αλληλεξάρτησης όλων των ζητημάτων του Προβλήματος.

Κατέληξε με την επιγραμματική επεξήγηση των θέσεων της Ε/Κ και της Τ/Κ πλευράς επί των ζητημάτων της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, του Περιουσιακού και του Εδαφικού, των Εποίκων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και επί της πολιτότητας (citizenship) στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου.

Συνοψίζοντας, παραθέτω αυτούσιες τις απόψεις του κ. Μαυρογιάννη, περί των στοιχείων που αναδεικνύουν σε κατάσταση ευκαιρίας τις παρούσες διαπραγματεύσεις, ότι δηλαδή «μόνο αν σταθούμε αγέρωχοι και εάν επιμείνουμε στις συνομιλίες, έχουμε βάσιμες ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού», με σύμμαχους την αποφασιστικότητα μας και τον πραγματισμό. Περαιτέρω, αξιοποιώντας το momentum, ενός δηλαδή αναβαθμισμένου διεθνούς ενδιαφέροντος, ένεκα της ρευστότητας του περιφερειακού μας πολιτικού περιβάλλοντος και της δυναμικής των υδρογονανθράκων, χωρίς επιδιαιτησίες και περιοριστικά χρονοδιαγράμματα, μπορεί αυτή τη φορά να επιτευχθεί συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Η συμπληρωματική μου τοποθέτηση, επιγραμματικά, είναι ότι η διαβούλευση με την ΚτΠ, ο διάλογος και η δια ζώσης ενημέρωση των πολιτών, επί της τρέχουσας διαπραγμάτευσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ της δημιουργίας μιας επαρκώς πληροφορημένης κρίσιμης μάζας κοινής γνώμης, ικανής να αποφανθεί ορθολογιστικά και πραγματιστικά επί ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού Ζητήματος.

Εν κατακλείδι, είναι αναγκαία και θεμιτή η σύσταση ενός Συμβουλίου Επίλυσης Κυπριακού, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, αποτελούμενο από έγκριτους ακαδημαϊκούς, διεθνολόγους, δημοσιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης και άλλων φορέων της ΚτΠ, το οποίο θα προβαίνει σε αναλύσεις, ενημερώσεις, προτάσεις πολιτικής και εκθέσεις, με στόχο τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο ευρύ κοινό με τρόπο εκλαϊκευμένο, μέσω κοινοποίησης στα ΜΜΕ.

------------------------

* Η ενημερωτική συνάντηση με τίτλο «Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών» και Ομιλητή τον Πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής πλευράς στις τρέχουσες συνομιλίες για το Κυπριακό, έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά και η Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ).

** Την αξία της πολιτότητας με επακόλουθο τη διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκό δικαστήριο) επισημαίνει ο Ross (2007) που ορίζει την πολιτότητα σε σχέση με το κράτος.

Απομαγνητοφώνηση (καταγραφή επί λέξη ή/και μεταγραφή) παρέμβασης του υποφαινόμενου στην εν λόγω εκδήλωση και απάντησης του ομιλητή:

Β.Κ.
Ονομάζομαι Βασίλης Κοιλιαρής, οικονομολόγος-διεθνολόγος.

Κύριε Μαυρογιάννη,

Θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με τη σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας στο βήμα, πέραν των τριών ωρών, προσεγγίζει ρεκόρ τύπου Φιντέλ Κάστρο, και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό της αφοσίωσής σας στο έργο που παράγετε. […]

Όπως είπατε και στην ομιλία σας, δεν είστε σωτήρας, κανείς δεν είναι σωτήρας, ουδείς αναντικατάστατος, ούτε πανάκεια είναι η νέα γενιά να έρθει να φέρει λύσεις, σίγουρα όμως η συνολική προσπάθεια, οι απόψεις από κάθε ηλικιακή ομάδα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην όλη προσπάθεια που γίνεται για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θα μπορούσε να συσταθεί, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, κάτι αντίστοιχο για το κυπριακό, όπου θα προβαίνει σε ενημερώσεις, εκθέσεις (αναφορές/reports), με ένα πιο εκλαϊκευμένο τρόπο, που θα κοινοποιούνται στα μέσα, γιατί σίγουρα εσείς έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο να πραγματοποιήσετε (επιτελέσετε) μέσα στις διαπραγματεύσεις και δεν μπορείτε να γυροφέρνετε την Κύπρο για να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις. Θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Πώς το βλέπετε;

Κλείνοντας, είμαι πρόσφυγας από το Γερόλακκο, δεν είμαι από την επαρχεία Κερύνειας, αλλά την έχω γνωρίσει αρκετά, έχω πάει αρκετές φορές στη Λάπηθο, τον Καραβά και την Κερύνεια. Θα ήθελα να τη γνωρίσω όμως ακόμη καλύτερα σε ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σαν νέοι που είμαστε και ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, χωρίς περιορισμούς, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε απλά μια περιφέρεια μιας μεγάλης χώρας (της Ένωσης) όπως είναι η Γερμανία. Πώς αυτό το θέμα μπορεί να περάσει στο ευρύτερο κοινό!
Σε αυτό το περίγραμμα, κατά πόσον θα μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση.

Α.Μ.
Συμφωνώ με το περίγραμμα.

Για το Γερόλακκο. Μην ανησυχείς θα πας. Έχει 40 χρόνια όμως που Γερόλακκο εν θωρούμε.
Συναίσθημα ματαίωσης. Τόσο κοντά και τόσο δίπλα, και Γερόλακκο δεν βλέπουμε!!

Περί ενημέρωσης. Αυτό που κάνω δεν είναι ενημέρωση, είναι ανταλλαγή απόψεων.
Περιμένω να πάρω.
Εγώ σας ευχαριστώ!

Μοιράζομαι μαζί σας τις εξελίξεις. Ανταλλαγή απόψεων για να μην φτάσουμε στο τέλος του χρόνου να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.

Σκοπός είναι εσείς να συνεισφέρετε.
Ακούτε πολλά. Έχετε όμως πολλά να πείτε. Έχετε το δικαίωμα να τα πείτε.

Ό,τι παραπάνω γίνεται, είτε από την Κυβέρνηση είτε από οργανωμένους φορείς, είναι καλοδεχούμενο.

Προσέξετε όμως!

Δεν πρέπει να αφήνει η ΚτΠ το οργανωμένο πολιτικό σύστημα να νομίζει ότι εκείνο που ξέρει είναι και εκείνο που θα γίνει!
Ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να λαλεί, να συνεισφέρει και να εισακούγεται.

Είναι δικαίωμα και απαίτηση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

No comments: