Tuesday, 10 January 2017

Διαπλοκή και διαφθορά στο δημόσιο βίο: Υπάρχει αντίδοτο;Όμιλος Προβληματισμού
για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας
Sosyal  Reform Derneği
Association for Social Reform
                         

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (υποφαινόμενου εκ μέρους του ΟΠΕΚ)
Διαπλοκή και διαφθορά στο δημόσιο βίο: Υπάρχει αντίδοτο;
Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), με την αποψινή εκδήλωση σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στοχεύει στον εμπλουτισμό του δημόσιου διαλόγου που αποσκοπεί στην παρουσίαση προτάσεων και μεθόδων καταπολέμησης των φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Ο ΟΠΕΚ από τη δημιουργία του έδειξε την ευαισθησία του στα ανωτέρω ζητήματα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αυτά εφάπτονται αδυναμιών εκσυγχρονισμού των εσωτερικών ελεγκτικών λειτουργιών των εκάστοτε εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ως αναγκαίος θεσμός στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία ανεξάρτητων εποπτικών αρχών εγγυάται την προστασία των πολιτών και διασφαλίζει μια δικαιότερη ανάπτυξη στους διάφορους τομείς ευθύνης τους. Η ενίσχυση δε της ανεξαρτησίας των επιμέρους εποπτικών θεσμών και ο διορισμός των αρίστων σε αυτούς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ισορροπημένη λειτουργία της κάθε οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων στην κοινωνία.
Με τους εκλεκτούς ομιλητές στην αποψινή μας συζήτηση, εν μέσω κρίσιμων, για μια ακόμη φορά, εξελίξεων, στο Κυπριακό πρόβλημα, ευελπιστούμε στην «εφεύρεση/ανακάλυψη» του αντιδότου που θα θεραπεύει και, ει δυνατόν, θα προλαμβάνει περιπτώσεις κατάχρησης και διασπατάλησης δημοσίου χρήματος, καθώς και που θα εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και στον τόπο μας. Η αναφορά δε στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται στη Γενεύη δεν είναι άκαιρη, καθότι με την επιδιωκόμενη επανένωση της Κύπρου, ο δημόσιος χώρος θα επεκταθεί, ενώ ταυτόχρονα θα δοθούν νέες δυνατότητες ελέγχου και εφαρμογής προληπτικών μηχανισμών που θα αποτρέπουν τους επίδοξους καταπατητές δημοσίων πόρων από το να τους επιβουλεύονται. Σημειώνοντας περαιτέρω ότι τη λύση επιβάλλεται να διαχειριστεί ένας υγιής κρατικός μηχανισμός, απαλλαγμένος από τη διαφθορά και τη διαπλοκή, ώστε να αντεπεξέλθει στους κραδασμούς της μετάβασης στο νέο πολιτειακό σύστημα, παρακαλούνται οι ομιλητές, στις τοποθετήσεις τους, να λάβουν υπόψη και τη νέα κατάσταση που ενδέχεται να διαμορφωθεί στην Ομόσπονδη Κύπρο, σε ζητήματα που άπτονται του δημόσιου βίου/χαρακτήρα στο εσωτερικό της χώρας.
Όταν οι θεσμοί αφουγκράζονται τους πολίτες μειώνεται η απαξίωση των τελευταίων προς τις κυβερνήσεις, την πολιτεία και τους πολιτικούς ιθύνοντες κάθε κράτους. Παράλληλα, με την αύξηση του αισθήματος δικαίου και την περαιτέρω νομιμοποίηση κάθε κρατικού/δημόσιου θεσμού, απαντάται εύλογα ο αριστερόστροφος ή δεξιόστροφος λαϊκισμός και τα φερέφωνά του. Η κρίση άλλωστε που συνεχίζουμε να βιώνουμε, ένεκα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, απαιτεί μεταρρυθμίσεις, υιοθέτηση κουλτούρας αλλαγής και αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.
Αν υιοθετηθεί εξάλλου η προσέγγιση του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου, όπως μας τη μετέδωσε κατά την ομιλία του στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο, ότι το σύγχρονο διεθνές σύστημα είναι το ευνοϊκότερο που θα μπορούσαμε να έχουμε γεννηθεί, περισσότερο λόγω του βαθμού ολοκλήρωσής του και όχι τόσο λόγω του βαθμού ελαχιστοποίησης της ενυπάρχουσας ανισότητας στον κόσμο, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες της παγκοσμιοποίησης προς την κατεύθυνση δράσης βάσει του δημοσίου συμφέροντος κάθε χώρας.
Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τις δυνητικές ευκαιρίες που μας προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, πέραν του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού πεδίου, προς όφελος ενός παραγωγικότερου δημόσιου βίου, δίχως διαφθορά και χωρίς διαπλοκή ! 
No comments: