Friday, 25 April 2014

Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Πώς μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει ένας ενεργός πολίτης τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, που πιστεύει ότι δύναται να τον εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όταν δεν έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αναλυτικά και πλήρη βιογραφικά σημειώματα, ενώ διανύουμε την τρίτη δεκαετία της λεγόμενης εποχής της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών!

Πώς επιλέγει κανείς τους επαΐοντες εν δυνάμει αντιπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίχως συγκεντρωτική τουλάχιστον καταγραφή τους και χωρίς επαρκείς διαδραστικές μεθόδους επικοινωνίας, ικανές και αναγκαίες να ελαττώσουν το φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος στις διαδικασίες οργάνωσης, εκλογής, λειτουργίας και αποφάσεων, των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης !!

Έντονη άποψη του υποφαινόμενου είναι ότι επιλέγουμε τους υποψηφίους που με διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες παρέχουν επαρκή και αναγκαία πληροφόρηση στους ψηφοφόρους σχετικά με την επαγγελματική και όχι κομματική τους εμπειρία, τις ακαδημαϊκές ή/και εμπειρικές τους γνώσεις, την οικογενειακή τους κατάσταση, περιλαμβανομένης της όποιας εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους προς την πολιτεία, δηλαδή στρατιωτική ή κοινωνική θητεία, όπως επίσης και των ενδιαφερόντων και των οραμάτων-τοποθετήσεών τους στα κοινά και δη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής τους.

Απουσιάζουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι παραπάνω πληροφορίες, έστω με τη μορφή ενός συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος, εργαλείου πληροφόρησης άγνωστο για πολλούς πολιτικοποιούς της πατρίδας. Απουσιάζει περαιτέρω μια εκτενής πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, ενώ οι εκλογές πλησιάζουν εγγύτερα και λογικά θα περίμενε κανείς μια πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Πού είναι δε μια έστω συνοπτική καταγραφή όλων των υποψηφίων των προσεχών Ευρωεκλογών; Πέραν κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών και μιας αγγλόφωνης λίστας από την ξένη ιστοσελίδα http://europedecides.eu/candidates/election-lists/cy ή /gr, το τοπίο παραμένει θολό και αδιέξοδο.

Κάνοντας χρήση των εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο όπως, μεταξύ άλλων, ιστολόγια, προσωπικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία εν πολλοίς συμπληρώνουν και ενημερώνουν οι ίδιοι και όχι το μισθοδοτούμενό τους προσωπικό, είναι στοιχεία που αποτελούν σαφή ένδειξη ενός ενεργού πολιτικού ακτιβισμού, ενός σύγχρονου λόγου και μιας ευαισθητοποιημένης προσωπικότητας, με συναίσθηση περί του καλώς νοούμενου κοινού κοινωνικού συμφέροντος που επιμερίζεται παραγωγικά στους κοινωνικούς φορείς και τα άτομα-πολίτες της Κοινωνίας.

Επιγραμματικά, η κριτική μου τοποθέτηση καταλήγει στο γεγονός ότι τα περιθώρια εκλογικών ελιγμών, για την επιλογή του άριστου υποψήφιου ευρωβουλευτή, είναι πολύ στενά και ελάχιστες αξιόλογες επιλογές απομένουν στο συνειδητό και ενημερωμένο πολίτη, σύμφωνα με τα παραπάνω οριοθετημένα πλαίσια-αρχές λήψης της εν λόγω απόφασης.

Το κομματικά ελεγχόμενο δημοκρατικό πολιτευτικό σύστημα έχει αποτύχει, κατά γενική ομολογία, μετά και την οικονομική πτώχευση της χώρας και την αναξιοκρατία που ευνοεί τους κοινωνικά περιθωριακούς να κατέχουν αξιώματα και πλούτο, ανάξιο της προσφοράς και των ικανοτήτων τους. Πολιτικά έχει εξίσου αποτύχει, με την παράδοση μέρους της πατρίδας σε γειτονικό έθνος-κράτος.

Ψηφίζοντας υποψηφίους με ακραιφνώς κομματικό παρελθόν, ευνοούμε τη συνέχιση του προαναφερθέντος συστήματος εξουσίας και ενός αναχρονιστικού κατεστημένου διοίκησης, διαμοιρασμού της εξουσίας και του πλούτου της χώρας. Η επιζητούμενη ανακατανομή του ΑΕΠ, που επιφέρει εύλογες προσδοκίες, οι οποίες ωθούν με τη σειρά τους την πρόοδο και την εξέλιξη κάθε κοινωνίας και κάθε χώρας, μπορούν να επιτευχθούν με την ανάδειξη στελεχών εκτός του κάθε κομματικού σωλήνα, με πλήρη όμως συνείδηση του καθήκοντος που καλούνται να αναλάβουν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλογικός νόμος στη μεν Ελλάδα έχει τροποποιηθεί και η εκλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης (έως και τέσσερις για κάθε ψηφοφόρο) που θα έχει ο καθένας από αυτούς, στη δε Κύπρο ο τρόπος ανάδειξης των υποψηφίων παραμένει ως έχει, δηλαδή εκλογή ευρωβουλευτών βάσει σταυρών προτίμησης (έως και δύο για κάθε ψηφοφόρο).
---------------------------------------------
Προσθήκη 29.4.2014

Μια αναγκαία πρώτη γνωριμία των υποψηφίων ευρωβουλευτών στην Κύπρο μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ.
Δεν είναι όμως ικανοποιητική σε εύρος πληροφόρησης.

Ψηφίζουμε, ούτως ή άλλως, βάσει πλήρους πληροφόρησης επί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, των θέσεών τους σε διασύνδεση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν οι κύπριοι ευρωβουλευτές, να χειριστεί κατά την επόμενη πενταετία τις προκλήσεις, τις απειλές, την εν εξελίξει οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό και την ανεργία των νέων, μεταξύ άλλων θεματικών, καθώς και την εν γένει πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση !!
---------------------------------------------
Ενημέρωση 5.5.2014

Πλησιάζοντας την επερχόμενη Ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση, συνειδητοποιώ την χαμένη ευκαιρία που είχε το εγχώριο πολιτικό σύστημα να εκκαθαρίσει εαυτόν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκδημοκρατικοποίησης των Κομμάτων και των μηχανισμών τους και περαιτέρω βάζοντας τα προαπαιτούμενα ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολλιτεύματος, βασισμένο στην δημοκρατία της αντιπροσώπευσης και όχι της εν λευκώ εκχώρησης του ατομικού πολιτικού δικαιώματος συμμετοχής στα κοινά.

Πώς θα μπορούσε να αποτραπεί το εν λόγω γεγονός, της χαμένης δηλαδή ευκαιρίας αναγέννησης του συστήματος;

Κατ' αρχάς, παραθέτω δύο φαινόμενα των επερχόμενων εκλογών, σε Ελλάδα (Μητρόπολη) και Κύπρο (Νήσος):

1. Στη Μητρόπολη, δημιουργήθηκαν νέοι Κομματικοί μηχανισμοί, ομπρέλλες κομμάτων, κινήσεων και ιδεολογικών χώρων καθώς και παραμορφώματα πολιτικής εκπροσώπησης. Στη Νήσο, τηρουμένων των αναλογιών, παρατηρείται υστέρηση στην αναδημιουργία του Πολιτικού-Κομματικού Συστήματος.

2. Στη μεν Μητρόπολη, μερικώς και ανεπαρκώς προσθέτω, λήφθηκε υπόψη η άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών, στην επιλογή των υποψηφίων ευρωβουλευτών (κυρίως στην ΕΛΙΑ και το ΠΟΤΑΜΙ). Στη δε Νήσο, καμιά, γνωστή, επιλογή της Κοινωνίας των Πολιτών, πέραν των ανεξάρτητων μορφωμάτων συλλογικής κατάθεσης υποψηφιοτήτων στις εκλογές, δεν πέτυχε την κάθοδό της στις επερχόμενες Ευρωεκλογές για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική έστω υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων πολιτικής, θα είχε ως αποτέλεσμα μια βελτιωμένη ποσοτικά προσέλευση ψηφοφόρων και ανάδειξη νέων Ευρωβουλευτών, άφθαρτων από το κομματικό κατεστημένο και τη διαφθορά και δυνητικά ικανότερων να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα για την πατρίδα, μαχόμενοι στην Ευρωπαϊκή αρένα της πολιτικής.
---------------------------------------------
Ενημέρωση 7.5.2014

Συνέδριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

Το Πολιτικό Σύστημα μετά το Μνημόνιο
---------------------------------------------
Ενημέρωση 10.5.2014

Ενδιαφέρον Ιστοχώρος περί της κατάταξης απόδοσης εν ενεργεία Ευρωβουλευτών !
---------------------------------------------
Ενημέρωση 9.3.2015
Απλός Οδηγός Μεταρρυθμίσεων
Γεώργιου Γεωργακόπουλου

http://todiktio.eu/index.php/topics/europe-citizens/item/567-aplos-odigos-metarrithmiseon

Γιατί τότε τα κόμματα συνεχίζουν να διαχειρίζονται τα οδυνηρά για όλους μας προβλήματα της χώρας με την παθολογική εμμονή στον μηχανισμό της άρνησης της πραγματικότητας;

Εδώ θα σας πω κάτι που επαναλάμβανε αρκετά συχνά ένα φωτισμένος καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο. Έλεγε λοιπόν σε μας τους αδαείς πρωτοετείς φοιτητές των κοινωνικών επιστημών ότι ‘’κάθε σύστημα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αναπαραγωγή του. Εάν καταλάβετε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί της αναπαραγωγής, έχετε καταλάβει το 50% της κοινωνιολογίας’’.

Ομολογώ ότι τότε, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό η ιδέα ότι υπάρχουν και συστήματα τα οποία ενδιαφέρονται όχι πρωτίστως αλλά αποκλειστικά για την αναπαραγωγή τους.

No comments: