Thursday, 9 February 2017

Παρέμβαση αναφορικά με τη λεγόμενη Συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για το Κρατικό Μισθολόγιο

https://www.ipetitions.com/petition/cancel-of-pasydy-Min-of-finance-agreement-feb2017

Αγαπητέ συνάδελφε,

μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις της μονομερούς υπογραφής εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ και του Υπουργείου Οικονομικών για δεσμευτικές πρόνοιες που αφορούν το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, ζητούμε την ακύρωση της συμφωνίας, την έναρξη ενός διευρυμένου δημοκρατικού διαλόγου με όλες τις οργανωμένες συντεχνίες που εκπροσωπούν το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και τον τερματισμό των πρακτικών που βρίσκουν προ τετελεσμένων τον κάθε ευσυνείδητο και υπεύθυνο υπάλληλο.

Έτσι ζητούμε να στηρίξεις την πιο πάνω κίνηση, υπογράφοντας το παρόν ψήφισμα. Στόχος μας είναι η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων υπογραφών.

Συμπληρωματικός σχολιασμός υποφαινόμενου:

Το πρόβλημα έγκειται στις διαχρονικές αδυναμίες του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο, ελλείψει, μεταξύ άλλων παραγόντων, μιας εν γένει προοδευτικής αντίληψης και λόγω της επανάπαυσης των εργαζομένων και της ηγεσίας της οργάνωσης σε αναχρονιστικές αρχές και συνήθειες, καθώς και σε μια παρωχημένη εργασιακή κουλτούρα και νοοτροπία.

Με την τελευταία "συμφωνία" εντείνεται η άποψη για ύπαρξη δημοκρατικών ελλειμμάτων, όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων/διαπραγμάτευσης, για ελλειπή ενημέρωση και ανύπαρκτη προδιαβούλευση μεταξύ της βάσης-μελών της συντεχνίας, των κλαδικών τους αντιπροσώπων και της κεντρικής τους αντιπροσώπευσης στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. , καθώς και για τετελεσμένα. Σε σημείο δε, που γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ανάμεσα σε πολλούς για τη χρησιμότητα του να ανήκει κανείς σε Συντεχνία!
---
Η άμεση αναθεώρηση του συστήματος εν συνόλω, μέσω επαρκούς διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων αυτών καθ' αυτών, είναι εκ των ων ουκ άνευ της ριζικής μεταρρύθμισης και δημιουργίας συνθηκών αύξησης της παραγωγικότητας στη Δ/Υ.

Εισήγηση (η οποία κατατέθηκε) προς την Κεντρική Γραμματεία της Συντεχνίας (ΠΑΣΥΔΥ - για την οποία επίσης ενημερώθηκε η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΣΔΥΚ), με στόχο την πιο εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της (κάθε) Συντεχνίας:
Πεποίθησή μας είναι ότι επιβάλλονται η έγκαιρη και η πλήρης ενημέρωση των μελών της Συντεχνίας, όπως και η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων/διαβούλευσης με τα μέλη της.
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ήτοι η αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) επί παντός θέματος με αναφορά στη δημόσια υπηρεσία και το καθεστώς της υπαλληλικής σχέσης των μελών της με τον εργοδότη, και, μέσω αυτής, η αποδοχή της ελεύθερης έκφρασης και άποψης κάθε μέλους, μπορούν να καταστούν αποτελεσματικά εργαλεία δημοκρατικής διαδικασίας στους κόλπους της Συντεχνίας.
Η τελευταία δε πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί με τη διαδικτυακή υποβολή, προς ψήφιση, θεμάτων οικείου ενδιαφέροντος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο κατά τις ετήσιες τακτικές ή κατά καιρούς έκτακτες Γ.Σ. ή μέσω της ετυμηγορίας της κάλπης ανά τριετία και τετραετία.
Η δημιουργία, άλλωστε, ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου και λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για κοινοποίηση στα μέλη της συντεχνίας των ανακοινώσεων, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και συνέδρια, καθώς και του υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ή δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα-εκφραστικό όργανο της Συντεχνίας «Δημόσιος Υπάλληλος», θα προσδώσει περαιτέρω νομιμοποίηση στη Συντεχνία και θα την επαναφέρει εγγύτερα στη βάση της, που είναι τα μέλη που την απαρτίζουν.

Wednesday, 8 February 2017

RE: Membership to What?

Ευχαριστώ για την απάντηση και σχετική πληροφόρηση.

Γνωρίζω ότι επιτελείς το καθήκον σου, γι' αυτό και θα σε παρακαλέσω να ενημερώσεις ανώτερα κλιμάκια για τη δυσαρέσκεια που προκαλεί οποιαδήποτε μορφή επιβολής εξόδων, ιδιαίτερα για υπηρεσίες που είθισται να παρέχονται δωρεάν, όπως είναι η χρήση Χρεωστικών καρτών. Ξέρω, θα πείτε ότι ενημερώθηκαν οι πελάτες του συγκροτήματος για την αλλαγή στις χρεώσεις και προμήθειες, θα έπρεπε όμως η πληροφόρηση να γίνεται εξατομικευμένα.

Το πρόσφατο παρελθόν της Τράπεζας δεν την τιμά και θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτική, ενώ, αντί κοστοκεντρικής προσέγγισης θα έπρεπε να ήταν πιο πελατοκεντρική!

Δεν είναι τα 5 Ευρώ που δυσαρεστούν, αλλά η εκμετάλλευση της θέσης της Τράπεζας στην κυπριακή αγορά έναντι των πελατών και των άλλων εμπλεκόμενων με αυτήν φορέων.

Συμβουλευτικά,

Βασίλης Κοιλιαρής
(τ. υπάλληλος της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος)

ΥΓ. Σημειώστε επίσης ότι η ανανέωση του πλαστικού, η οποία γίνεται κάθε τρία χρόνια, ΔΕΝ είναι Δωρεάν, καθότι ετησίως κοστολογείται με 5 Ευρώ.

----------------------------------
Created On:  2017-02-07 14:21:28.0
Created By:  1bank
----------------------------------
Αγαπητέ κύριε Κοιλιάρη,

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρέωση των €5 άφορα την ετήσια συνδρομή για την χρεωστκή κάρτα σας. Σημειώστε επίσης ότι η ανανέωση του πλαστικού γίνεται κάθε τρία χρόνια και σας αποστέλλεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες όσων αφορά τις νέες χρεώσεις με ισχύ από τις 17.10.2016, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο http://www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/Services-Rates_gr/--2/

Με εκτίμηση,

Στέλλα Νικολάου
1bank

----------------------------------
Created On:  2017-02-02 09:29:05.0
Created By:  MR KILIARIS VASILIS
----------------------------------
01/02/2017 01/02/2017 Card 4***3196 2017-01-31 Trace 3708252 Membership Fee

Αναφορικά με την πιο πάνω κοστολόγηση, για ποιο θέμα αναφέρεται; Δεν θυμάμαι να έκανα αίτηση συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα.
Αν είναι για το λεγόμενο πρόγραμμα "ανταμοιβής", τότε να μας λείπει ...

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και να επιστραφεί το ποσό στο λογαριασμό μου.

Βασίλης Κοιλιαρής

Friday, 3 February 2017

Περί Αναγνωστηρίων-Βιβλιοθηκών το ανάγνωσμα !

Για ενημέρωση και ως έκκληση για το εγγύς μέλλον:
Συγχαρητήρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | University Of Cyprus, το οποίο, επιτέλους, προχώρησε στην επέκταση της λειτουργίας του Αναγνωστηρίου μέχρι τα μεσάνυχτα, Δευτέρα με Σάββατο !!
Ευελπιστούμε στη διατήρηση του νέου ωραρίου και στη νέα @Βιβλιοθήκη_του_Πανεπιστημίου_Κύπρου όπως και στο διηνεκές, προτού εγκαινιαστεί η νέα #βιβλιοθήκη στην #πανεπιστημιούπολη #Αγλαντζιάς, όπου εξυπακούεται ότι αναμένεται 24ωρη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων και όχι μόνο φορέων της ακαδημίας και ερευνητικής κοινότητας εν γένει στην Κύπρο!
- - -
Προς: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας του #Αναγνωστηρίου καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, στο πρότυπο της Κεντρικη Βιβλιοθηκη ΑΠΘ
-- - -
Καθότι πλέον "μέτοικος" στην #Κύπρο, συγχαρητήρια και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | University Of Cyprus, το οποίο, επιτέλους, προχώρησε στην επέκταση της λειτουργίας του Αναγνωστηρίου μέχρι τα μεσάνυχτα, Δευτέρα με Σάββατο !!
Η φοιτητοκεντρική προσέγγιση στο #ΑΠΘ, βοήθησε υποφαινόμενο στην απόκτηση μεταπτυχιακού (2010-2011), ενώ τα επόμενα χρόνια σημαντική ήταν η συνεισφορά, τόσο από το ΑΠΘ όσο και από το Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση των μαθημάτων για το 2ο πτυχίο!!
Ευελπιστεί δε στη διατήρηση του νέου ωραρίου στη @Βιβλιοθήκη_του_Πανεπιστημίου_Κύπρου στο διηνεκές, για να κλείσει και η πτυχιακή, προτού εγκαινιαστεί η νέα #βιβλιοθήκη στην #πανεπιστημιούπολη #Αγλαντζιάς, όπου εξυπακούεται ότι αναμένεται 24ωρη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων και όχι μόνο φορέων της ακαδημίας και ερευνητικής κοινότητας εν γένει στην Κύπρο!