Friday, 25 April 2014

Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Πώς μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει ένας ενεργός πολίτης τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, που πιστεύει ότι δύναται να τον εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όταν δεν έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αναλυτικά και πλήρη βιογραφικά σημειώματα, ενώ διανύουμε την τρίτη δεκαετία της λεγόμενης εποχής της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών!

Πώς επιλέγει κανείς τους επαΐοντες εν δυνάμει αντιπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίχως συγκεντρωτική τουλάχιστον καταγραφή τους και χωρίς επαρκείς διαδραστικές μεθόδους επικοινωνίας, ικανές και αναγκαίες να ελαττώσουν το φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος στις διαδικασίες οργάνωσης, εκλογής, λειτουργίας και αποφάσεων, των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης !!

Έντονη άποψη του υποφαινόμενου είναι ότι επιλέγουμε τους υποψηφίους που με διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες παρέχουν επαρκή και αναγκαία πληροφόρηση στους ψηφοφόρους σχετικά με την επαγγελματική και όχι κομματική τους εμπειρία, τις ακαδημαϊκές ή/και εμπειρικές τους γνώσεις, την οικογενειακή τους κατάσταση, περιλαμβανομένης της όποιας εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους προς την πολιτεία, δηλαδή στρατιωτική ή κοινωνική θητεία, όπως επίσης και των ενδιαφερόντων και των οραμάτων-τοποθετήσεών τους στα κοινά και δη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής τους.

Απουσιάζουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι παραπάνω πληροφορίες, έστω με τη μορφή ενός συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος, εργαλείου πληροφόρησης άγνωστο για πολλούς πολιτικοποιούς της πατρίδας. Απουσιάζει περαιτέρω μια εκτενής πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, ενώ οι εκλογές πλησιάζουν εγγύτερα και λογικά θα περίμενε κανείς μια πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Πού είναι δε μια έστω συνοπτική καταγραφή όλων των υποψηφίων των προσεχών Ευρωεκλογών; Πέραν κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών και μιας αγγλόφωνης λίστας από την ξένη ιστοσελίδα http://europedecides.eu/candidates/election-lists/cy ή /gr, το τοπίο παραμένει θολό και αδιέξοδο.

Κάνοντας χρήση των εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο όπως, μεταξύ άλλων, ιστολόγια, προσωπικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία εν πολλοίς συμπληρώνουν και ενημερώνουν οι ίδιοι και όχι το μισθοδοτούμενό τους προσωπικό, είναι στοιχεία που αποτελούν σαφή ένδειξη ενός ενεργού πολιτικού ακτιβισμού, ενός σύγχρονου λόγου και μιας ευαισθητοποιημένης προσωπικότητας, με συναίσθηση περί του καλώς νοούμενου κοινού κοινωνικού συμφέροντος που επιμερίζεται παραγωγικά στους κοινωνικούς φορείς και τα άτομα-πολίτες της Κοινωνίας.

Επιγραμματικά, η κριτική μου τοποθέτηση καταλήγει στο γεγονός ότι τα περιθώρια εκλογικών ελιγμών, για την επιλογή του άριστου υποψήφιου ευρωβουλευτή, είναι πολύ στενά και ελάχιστες αξιόλογες επιλογές απομένουν στο συνειδητό και ενημερωμένο πολίτη, σύμφωνα με τα παραπάνω οριοθετημένα πλαίσια-αρχές λήψης της εν λόγω απόφασης.

Το κομματικά ελεγχόμενο δημοκρατικό πολιτευτικό σύστημα έχει αποτύχει, κατά γενική ομολογία, μετά και την οικονομική πτώχευση της χώρας και την αναξιοκρατία που ευνοεί τους κοινωνικά περιθωριακούς να κατέχουν αξιώματα και πλούτο, ανάξιο της προσφοράς και των ικανοτήτων τους. Πολιτικά έχει εξίσου αποτύχει, με την παράδοση μέρους της πατρίδας σε γειτονικό έθνος-κράτος.

Ψηφίζοντας υποψηφίους με ακραιφνώς κομματικό παρελθόν, ευνοούμε τη συνέχιση του προαναφερθέντος συστήματος εξουσίας και ενός αναχρονιστικού κατεστημένου διοίκησης, διαμοιρασμού της εξουσίας και του πλούτου της χώρας. Η επιζητούμενη ανακατανομή του ΑΕΠ, που επιφέρει εύλογες προσδοκίες, οι οποίες ωθούν με τη σειρά τους την πρόοδο και την εξέλιξη κάθε κοινωνίας και κάθε χώρας, μπορούν να επιτευχθούν με την ανάδειξη στελεχών εκτός του κάθε κομματικού σωλήνα, με πλήρη όμως συνείδηση του καθήκοντος που καλούνται να αναλάβουν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλογικός νόμος στη μεν Ελλάδα έχει τροποποιηθεί και η εκλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης (έως και τέσσερις για κάθε ψηφοφόρο) που θα έχει ο καθένας από αυτούς, στη δε Κύπρο ο τρόπος ανάδειξης των υποψηφίων παραμένει ως έχει, δηλαδή εκλογή ευρωβουλευτών βάσει σταυρών προτίμησης (έως και δύο για κάθε ψηφοφόρο).
---------------------------------------------
Προσθήκη 29.4.2014

Μια αναγκαία πρώτη γνωριμία των υποψηφίων ευρωβουλευτών στην Κύπρο μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ.
Δεν είναι όμως ικανοποιητική σε εύρος πληροφόρησης.

Ψηφίζουμε, ούτως ή άλλως, βάσει πλήρους πληροφόρησης επί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, των θέσεών τους σε διασύνδεση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν οι κύπριοι ευρωβουλευτές, να χειριστεί κατά την επόμενη πενταετία τις προκλήσεις, τις απειλές, την εν εξελίξει οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό και την ανεργία των νέων, μεταξύ άλλων θεματικών, καθώς και την εν γένει πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση !!
---------------------------------------------
Ενημέρωση 5.5.2014

Πλησιάζοντας την επερχόμενη Ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση, συνειδητοποιώ την χαμένη ευκαιρία που είχε το εγχώριο πολιτικό σύστημα να εκκαθαρίσει εαυτόν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκδημοκρατικοποίησης των Κομμάτων και των μηχανισμών τους και περαιτέρω βάζοντας τα προαπαιτούμενα ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολλιτεύματος, βασισμένο στην δημοκρατία της αντιπροσώπευσης και όχι της εν λευκώ εκχώρησης του ατομικού πολιτικού δικαιώματος συμμετοχής στα κοινά.

Πώς θα μπορούσε να αποτραπεί το εν λόγω γεγονός, της χαμένης δηλαδή ευκαιρίας αναγέννησης του συστήματος;

Κατ' αρχάς, παραθέτω δύο φαινόμενα των επερχόμενων εκλογών, σε Ελλάδα (Μητρόπολη) και Κύπρο (Νήσος):

1. Στη Μητρόπολη, δημιουργήθηκαν νέοι Κομματικοί μηχανισμοί, ομπρέλλες κομμάτων, κινήσεων και ιδεολογικών χώρων καθώς και παραμορφώματα πολιτικής εκπροσώπησης. Στη Νήσο, τηρουμένων των αναλογιών, παρατηρείται υστέρηση στην αναδημιουργία του Πολιτικού-Κομματικού Συστήματος.

2. Στη μεν Μητρόπολη, μερικώς και ανεπαρκώς προσθέτω, λήφθηκε υπόψη η άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών, στην επιλογή των υποψηφίων ευρωβουλευτών (κυρίως στην ΕΛΙΑ και το ΠΟΤΑΜΙ). Στη δε Νήσο, καμιά, γνωστή, επιλογή της Κοινωνίας των Πολιτών, πέραν των ανεξάρτητων μορφωμάτων συλλογικής κατάθεσης υποψηφιοτήτων στις εκλογές, δεν πέτυχε την κάθοδό της στις επερχόμενες Ευρωεκλογές για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική έστω υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων πολιτικής, θα είχε ως αποτέλεσμα μια βελτιωμένη ποσοτικά προσέλευση ψηφοφόρων και ανάδειξη νέων Ευρωβουλευτών, άφθαρτων από το κομματικό κατεστημένο και τη διαφθορά και δυνητικά ικανότερων να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα για την πατρίδα, μαχόμενοι στην Ευρωπαϊκή αρένα της πολιτικής.
---------------------------------------------
Ενημέρωση 7.5.2014

Συνέδριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

Το Πολιτικό Σύστημα μετά το Μνημόνιο
---------------------------------------------
Ενημέρωση 10.5.2014

Ενδιαφέρον Ιστοχώρος περί της κατάταξης απόδοσης εν ενεργεία Ευρωβουλευτών !
---------------------------------------------
Ενημέρωση 9.3.2015
Απλός Οδηγός Μεταρρυθμίσεων
Γεώργιου Γεωργακόπουλου

http://todiktio.eu/index.php/topics/europe-citizens/item/567-aplos-odigos-metarrithmiseon

Γιατί τότε τα κόμματα συνεχίζουν να διαχειρίζονται τα οδυνηρά για όλους μας προβλήματα της χώρας με την παθολογική εμμονή στον μηχανισμό της άρνησης της πραγματικότητας;

Εδώ θα σας πω κάτι που επαναλάμβανε αρκετά συχνά ένα φωτισμένος καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο. Έλεγε λοιπόν σε μας τους αδαείς πρωτοετείς φοιτητές των κοινωνικών επιστημών ότι ‘’κάθε σύστημα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αναπαραγωγή του. Εάν καταλάβετε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί της αναπαραγωγής, έχετε καταλάβει το 50% της κοινωνιολογίας’’.

Ομολογώ ότι τότε, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό η ιδέα ότι υπάρχουν και συστήματα τα οποία ενδιαφέρονται όχι πρωτίστως αλλά αποκλειστικά για την αναπαραγωγή τους.

Monday, 14 April 2014

Επιστροφή στην Αμμόχωστο & The Famagusta Ecocity Project


Κατ' αρχάς βλέπουμε μια θετική αντίληψη από μεγάλη μερίδα Αμμοχωστιανών, περιλαμβανομένου του νυν δήμαρχου κ. Αλέξη Γαλανού. Περαιτέρω βλέπουμε μια θετική μετάλλαξη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, όπως την αξιοποίησε το Έργο-The Famagusta Ecocity Project, και όπως το εμπνεύσθηκε και προωθεί η Βάσια Μαρκίδης, την οποία έτυχε να γνωρίσω συντόμως από κοντά στην Πανήγυρι Κοντέας, όπου αντιλήφθηκα το πάθος για εκπλήρωση του οράματός της, για την Αμμόχωστο!

Εν ολίγοις, ο διάλογος, η εν γένει διαβούλευση και η αποδοχή της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στην προσθήκη εφικτών ιδεών, επιχειρηματολογικά δομημένων, σχετικών με την επιστροφή στην πόλη, είναι καλοδεχούμενες ενέργειες της σύγχρονης εποχής. Τα ευφυολογήματα ότι κάποιες ιδέες ανήκουν στην "σφαίρα της ουτοπίας", ή οι επικλήσεις σε θεολογικές συζητήσεις, αποτελούν ενδείξεις συνδρόμων ανασφάλειας και καταδίωξης.

Επιγραμματικά, ας μην φοβόμαστε τις νέες ιδέες, τους νέους σε πνεύμα και αντίληψη ανθρώπους, αφήνοντας κατά μέρος το status quo, την προσήλωση στα κατεστημένα και την αναχρονιστική αντίληψη περί του modus vivendi, μεταμορφώνοντας σε modus operandi μια διαδραστική συμπεριφορά στην πολυαναμενόμενη ανοικοδόμηση της πόλης.

Εν τέλει, πράγματι το ζήτημα είναι καταρχάς πολιτικό, ας είμαστε όμως στρατηγικά έτοιμοι για την επόμενη ημέρα !

Βλ. αναλυτικότερα στο The Famagusta Ecocity Project

---

Ενημέρωση 4.7.2014

Με τη βοήθεια 35 νεαρών εθελοντών από τις δύο κοινότητες, μια ομάδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, με το όνομα `Imaginary Famagusta`, περπάτησε την προηγούμενη εβδομάδα όλη την επικράτεια της πόλης της Αμμοχώστου, εκτός της περίκλειστης περιοχής, καταγράφοντας πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, στα πλαίσια της δικοινοτικής πρωτοβουλίας `Hands-On-Famagusta`. Οι πληροφορίες που καταγράφηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν εργαλεία αστικού σχεδιασμού που θα έχουν δυνητικά την ικανότητα να υποστηρίξουν μια συμμετοχική σχεδιαστική διαδικασία για το μέλλον της πόλης της Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Thursday, 10 April 2014

Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


Η δημοσίευσή μου στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/Απόψεις.Με το ακόλουθο περίγραμμα, καταδεικνύεται η σημαίνουσα βαρύτητα της χθεσινοβραδινής, μαραθώνιας και συνάμα δυναμικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, στο Στρόβολο.*

Ο ρόλος του ενημερωμένου πολίτη, του ενεργού πολίτη, ως μιας αυτόνομης προσωπικότητας με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, είναι πολιτική-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μέσω της ενεργού πολιτότητας**, ενθαρρύνονται οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδέχονται τις πολλές ταυτότητες γιατί αυτό συμβάλλει στην ευκολότερη, μεταξύ τους, αλληλεπίδραση (Ross 2007). Συγκρίνοντας την ταυτότητα του πολίτη στα παλαιότερα κράτη με τα σημερινά, οι πολίτες είχαν μόνο την ταυτότητα του κράτους τους ενώ σήμερα υφίστανται πολλά στοιχεία που ορίζουν την πολιτότητα και καθορίζουν πολλές ταυτότητες (Ευθυμία X. 2010). Στην Κύπρο άλλωστε, σε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο διακυβέρνησης και συνύπαρξης, η έννοια της πολιτότητας καθίσταται κομβικής σημασίας για την αειφορία της επιδιωκόμενης λύσης του χρόνιου, σχεδόν τεσσαρακονταετούς διάρκειας, Κυπριακού Προβλήματος.

Επανερχόμενος στην εκδήλωση, ο κεντρικός ομιλητής, Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, τοποθετούμενος επί των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στην τρέχουσα προσπάθεια που στοχεύει σε μια δίκαιη και εφικτή Λύση του Προβλήματος, ως απαραίτητοι όροι βιωσιμότητάς της. Κάλεσε δε τα οργανωμένα σύνολα της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) σε δράση και ενεργό συμμετοχή στην πληροφόρηση επί των επιμέρους ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, αποσκοπώντας στην σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη λήψη μιας ορθολογιστικής και πραγματιστικής απόφασης σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού. Τόνισε περαιτέρω ότι η πεμπτουσία του Κοινού Ανακοινωθέντος έγκειται στη σύζευξη των δύο κύριων ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, ήτοι της συμφιλίωσης των αρχών της διζωνικότητας-δικοινοτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Με απώτερο σκοπό την επανένωση της Κύπρου και τη μετεξέλιξη της κοινωνίας μας στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων, επισήμανε τη νέα μεθοδολογία που ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις, της διασύνδεσης δηλαδή όλων των επιμέρους θεματικών του Κυπριακού, μέσω υιοθέτησης της αρχής αλληλεξάρτησης όλων των ζητημάτων του Προβλήματος.

Κατέληξε με την επιγραμματική επεξήγηση των θέσεων της Ε/Κ και της Τ/Κ πλευράς επί των ζητημάτων της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, του Περιουσιακού και του Εδαφικού, των Εποίκων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και επί της πολιτότητας (citizenship) στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου.

Συνοψίζοντας, παραθέτω αυτούσιες τις απόψεις του κ. Μαυρογιάννη, περί των στοιχείων που αναδεικνύουν σε κατάσταση ευκαιρίας τις παρούσες διαπραγματεύσεις, ότι δηλαδή «μόνο αν σταθούμε αγέρωχοι και εάν επιμείνουμε στις συνομιλίες, έχουμε βάσιμες ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού», με σύμμαχους την αποφασιστικότητα μας και τον πραγματισμό. Περαιτέρω, αξιοποιώντας το momentum, ενός δηλαδή αναβαθμισμένου διεθνούς ενδιαφέροντος, ένεκα της ρευστότητας του περιφερειακού μας πολιτικού περιβάλλοντος και της δυναμικής των υδρογονανθράκων, χωρίς επιδιαιτησίες και περιοριστικά χρονοδιαγράμματα, μπορεί αυτή τη φορά να επιτευχθεί συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Η συμπληρωματική μου τοποθέτηση, επιγραμματικά, είναι ότι η διαβούλευση με την ΚτΠ, ο διάλογος και η δια ζώσης ενημέρωση των πολιτών, επί της τρέχουσας διαπραγμάτευσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ της δημιουργίας μιας επαρκώς πληροφορημένης κρίσιμης μάζας κοινής γνώμης, ικανής να αποφανθεί ορθολογιστικά και πραγματιστικά επί ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού Ζητήματος.

Εν κατακλείδι, είναι αναγκαία και θεμιτή η σύσταση ενός Συμβουλίου Επίλυσης Κυπριακού, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, αποτελούμενο από έγκριτους ακαδημαϊκούς, διεθνολόγους, δημοσιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης και άλλων φορέων της ΚτΠ, το οποίο θα προβαίνει σε αναλύσεις, ενημερώσεις, προτάσεις πολιτικής και εκθέσεις, με στόχο τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο ευρύ κοινό με τρόπο εκλαϊκευμένο, μέσω κοινοποίησης στα ΜΜΕ.

------------------------

* Η ενημερωτική συνάντηση με τίτλο «Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών» και Ομιλητή τον Πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής πλευράς στις τρέχουσες συνομιλίες για το Κυπριακό, έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά και η Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ).

** Την αξία της πολιτότητας με επακόλουθο τη διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκό δικαστήριο) επισημαίνει ο Ross (2007) που ορίζει την πολιτότητα σε σχέση με το κράτος.

Απομαγνητοφώνηση (καταγραφή επί λέξη ή/και μεταγραφή) παρέμβασης του υποφαινόμενου στην εν λόγω εκδήλωση και απάντησης του ομιλητή:

Β.Κ.
Ονομάζομαι Βασίλης Κοιλιαρής, οικονομολόγος-διεθνολόγος.

Κύριε Μαυρογιάννη,

Θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με τη σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας στο βήμα, πέραν των τριών ωρών, προσεγγίζει ρεκόρ τύπου Φιντέλ Κάστρο, και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό της αφοσίωσής σας στο έργο που παράγετε. […]

Όπως είπατε και στην ομιλία σας, δεν είστε σωτήρας, κανείς δεν είναι σωτήρας, ουδείς αναντικατάστατος, ούτε πανάκεια είναι η νέα γενιά να έρθει να φέρει λύσεις, σίγουρα όμως η συνολική προσπάθεια, οι απόψεις από κάθε ηλικιακή ομάδα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην όλη προσπάθεια που γίνεται για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θα μπορούσε να συσταθεί, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, κάτι αντίστοιχο για το κυπριακό, όπου θα προβαίνει σε ενημερώσεις, εκθέσεις (αναφορές/reports), με ένα πιο εκλαϊκευμένο τρόπο, που θα κοινοποιούνται στα μέσα, γιατί σίγουρα εσείς έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο να πραγματοποιήσετε (επιτελέσετε) μέσα στις διαπραγματεύσεις και δεν μπορείτε να γυροφέρνετε την Κύπρο για να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις. Θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Πώς το βλέπετε;

Κλείνοντας, είμαι πρόσφυγας από το Γερόλακκο, δεν είμαι από την επαρχεία Κερύνειας, αλλά την έχω γνωρίσει αρκετά, έχω πάει αρκετές φορές στη Λάπηθο, τον Καραβά και την Κερύνεια. Θα ήθελα να τη γνωρίσω όμως ακόμη καλύτερα σε ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σαν νέοι που είμαστε και ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, χωρίς περιορισμούς, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε απλά μια περιφέρεια μιας μεγάλης χώρας (της Ένωσης) όπως είναι η Γερμανία. Πώς αυτό το θέμα μπορεί να περάσει στο ευρύτερο κοινό!
Σε αυτό το περίγραμμα, κατά πόσον θα μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση.

Α.Μ.
Συμφωνώ με το περίγραμμα.

Για το Γερόλακκο. Μην ανησυχείς θα πας. Έχει 40 χρόνια όμως που Γερόλακκο εν θωρούμε.
Συναίσθημα ματαίωσης. Τόσο κοντά και τόσο δίπλα, και Γερόλακκο δεν βλέπουμε!!

Περί ενημέρωσης. Αυτό που κάνω δεν είναι ενημέρωση, είναι ανταλλαγή απόψεων.
Περιμένω να πάρω.
Εγώ σας ευχαριστώ!

Μοιράζομαι μαζί σας τις εξελίξεις. Ανταλλαγή απόψεων για να μην φτάσουμε στο τέλος του χρόνου να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.

Σκοπός είναι εσείς να συνεισφέρετε.
Ακούτε πολλά. Έχετε όμως πολλά να πείτε. Έχετε το δικαίωμα να τα πείτε.

Ό,τι παραπάνω γίνεται, είτε από την Κυβέρνηση είτε από οργανωμένους φορείς, είναι καλοδεχούμενο.

Προσέξετε όμως!

Δεν πρέπει να αφήνει η ΚτΠ το οργανωμένο πολιτικό σύστημα να νομίζει ότι εκείνο που ξέρει είναι και εκείνο που θα γίνει!
Ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να λαλεί, να συνεισφέρει και να εισακούγεται.

Είναι δικαίωμα και απαίτηση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Wednesday, 9 April 2014

European citizens' initiative: Invest in Education


European citizens' initiative


DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT
EDUCATION IS AN INVESTMENT

Sign in the initiative's webpage NOW: www.invest-in-education.eu (Deadline: 6 August 2014)

The Greek think tank "DIKTYO-the Network", in cooperation with a 7-person European Committee, launched the European Citizens’ Initiative (ECI)*.
For more information on the initiative, you can follow us on:
Facebook: www.facebook.com/investineducationeu
Twitter: @Invest_in_Edu

We believe in the power of European citizens to impact policies!
It is our responsibility to steer our future!
Since 2009, strict austerity programmes have been applied across Europe with the intention of consolidating public budgets. More recently, both the economic effectiveness of austerity measures and the causes of the crisis are being questioned by international experts and organisations. The short- and long-term negative effects of the measures on democratic processes and social rights standards have also come up for criticism. In 2011 and 2012, cuts in education budget were made in twenty countries for which data are available. Cuts of more than 5% were observed in Greece, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Portugal, Romania, the United Kingdom (Wales) and Croatia, whereas decreases between 1% and 5% were seen in the French Community of Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Ireland, Spain, France, Poland, Slovenia, Slovakia and the United Kingdom – Scotland.
Youth unemployment (under 25) now exceeds 20% in most of the EU member states, with Cyprus recording over 40%, while in Spain and Greece the record hits as high as of 55% to 60%, respectively (Eurostat newsrelease, 28.2.2014).
Distinguished politicians, economists, academics, authors and artists warn that unless a way is found to resolve the problem, we are a lost generation (if we haven't become as such already).

• We need to influence European leaders to reflect on our future!
• We need to influence the media to deliberate on our prospects!
• We need to be able to make use of our legal rights as stipulated in the Treaty of Lisbon!!


Cypriot economist, Sir Christopher Antoniou Pissarides, an Ambassador of the Initiative, comments:
Economic crises come and go but young people get just one chance to learn the skills that will get them a job and help them embark on a successful career. Cutting down on education investments because of a temporary economic crisis is short-sighted. It could destroy the lives of a whole generation of young people. Education spending is an investment in our future and should not be part of the government’s fiscal balance.
For all of these reasons we are asking you to sign this Initiative.


On behalf of the Cyprus branch of volunteers supporting the Initiative “Invest in Education”

Iacovos PSALTIS (watch the video)
Doctor of Professional Studies in Educational Management, Member of the 7-person European Committee launching the ECI.


Vasilis KILIARIS
Member of the Cyprus branch of volunteers supporting the Initiative “Invest in Education”

Tuesday, 8 April 2014

Εισήγηση - Περί στελέχωσης εκλογικών κέντρων εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας


ΑΠΟΣΤΑΛΗΚΕ

Λευκωσία,
Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Προς: Αν. Έπαρχο Λευκωσίας.

Με την παρούσα εισηγούμαι όπως δημιουργηθεί ηλεκτρονική λίστα όπου θα αναγράφονται όσοι στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα για κάθε εκλογική διαδικασία και στην οποία δεν θα δικαιούνται να συμμετέχουν σε συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες τα ίδια πρόσωπα, όταν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις αναγκαίες θέσεις κάλυψης των κέντρων, έτσι ώστε να δίδεται η ευκαιρία, σε όλους όσους επιθυμούν και κατέχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, να αναλάβουν τα εν λόγω καθήκοντα.
Θα πρότεινα δηλαδή να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την επιλογή δημοσίων υπαλλήλων όπως αυτή της επιλογής άνεργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, για μερική κάλυψη αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, ήτοι διενέργεια δημόσιας κλήρωσης από τον οικείο Έφορο Εκλογής, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια
.

Η διαδικασία που είθισται να ακολουθείται είναι αδιαφανής και ευνοϊκή προς τους «παλαιότερους» συναδέλφους. Έχω αιτηθεί ξανά για στελέχωση εκλογικών κέντρων και εκτός του ότι δεν είχα επιλεχθεί, δεν πήρα ούτε απάντηση στο αίτημά μου.

Εισηγούμαι για τους παραπάνω λόγους την αναθεώρηση του τρόπου επιλογής και διορισμού δημοσίων υπαλλήλων για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων.